XSMT Thứ bảy, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy - Xổ Số Minh Ngọc
In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ bảy, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 27/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 27/05/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 84 35 80
G.Bảy 200N 320 763 726
G.Sáu 400N 4842 0717 5634 8741 8081 5381 5551 7743 4797
G.Năm 1Tr 0886 9422 9864
G.Tư 3Tr 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
G.Ba 10Tr 72233 22074 38138 31609 02187 23681
G.Nhì 15Tr 84553 95708 66943
G.nhất 30Tr 19370 11954 20176
G.ĐB 2Tỷ 434485 646084 540591
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 20/05/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 19 74 47
G.Bảy 200N 185 713 652
G.Sáu 400N 1381 3664 3273 5576 7811 8493 8244 6650 7201
G.Năm 1Tr 8521 2573 1888
G.Tư 3Tr 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991
G.Ba 10Tr 18009 53383 56167 31318 35147 54582
G.Nhì 15Tr 90664 22013 90833
G.nhất 30Tr 14491 38858 61321
G.ĐB 2Tỷ 193652 632279 100825
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 13/05/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 57 19 35
G.Bảy 200N 568 998 503
G.Sáu 400N 6626 6289 8216 0941 5293 1634 0298 1335 1725
G.Năm 1Tr 3999 5305 9343
G.Tư 3Tr 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180
G.Ba 10Tr 17872 53843 38785 33230 92245 39793
G.Nhì 15Tr 86258 74780 71109
G.nhất 30Tr 17640 30487 61377
G.ĐB 2Tỷ 161597 767453 709040
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/052023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 06/05/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 25 12 73
G.Bảy 200N 806 645 352
G.Sáu 400N 9267 8155 0297 1494 7603 9137 9077 3705 6634
G.Năm 1Tr 0504 0689 2274
G.Tư 3Tr 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700
G.Ba 10Tr 71656 94969 69223 94479 01992 89893
G.Nhì 15Tr 83136 56321 02048
G.nhất 30Tr 21850 89549 07044
G.ĐB 2Tỷ 922468 231333 259090
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 29/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 29/04/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 73 93 52
G.Bảy 200N 479 667 068
G.Sáu 400N 8604 9962 6295 0850 7089 1823 4811 5196 8951
G.Năm 1Tr 8849 5697 3502
G.Tư 3Tr 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831
G.Ba 10Tr 32107 19897 75885 86434 53709 40532
G.Nhì 15Tr 77612 67134 02859
G.nhất 30Tr 07748 26725 15517
G.ĐB 2Tỷ 478364 662940 246421
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 22/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 22/04/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 24 09 44
G.Bảy 200N 283 870 728
G.Sáu 400N 7873 3778 5053 2225 8073 4777 5285 9520 1591
G.Năm 1Tr 1909 5647 3799
G.Tư 3Tr 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583
G.Ba 10Tr 25060 23353 10728 64376 02754 40327
G.Nhì 15Tr 56867 13152 94801
G.nhất 30Tr 62494 73295 23783
G.ĐB 2Tỷ 028174 008923 634685
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/042023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 15/04/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 79 09 34
G.Bảy 200N 351 371 899
G.Sáu 400N 3703 0716 8344 6023 9402 2904 1007 7101 6952
G.Năm 1Tr 2157 9334 5344
G.Tư 3Tr 87444 66045 84977 32901 14640 35908 69911 72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175 94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934
G.Ba 10Tr 37409 72771 56233 07927 59734 77023
G.Nhì 15Tr 15553 38109 33178
G.nhất 30Tr 68144 99009 02448
G.ĐB 2Tỷ 415366 287428 461063
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số